lørdag den 22. marts 2014

Symptomer på personlighedsforstyrrelser

Jeg går til undersøgelser for at finde ud af om der er noget galt med mig, jeg har nogle samtaler med en psykolog på Horsens Sygehus på ADHD og personlighedsforstyrrelses afdelingen, jeg ende der, efter jeg har gået til psykiater/sygplejske i Skanderborg i halv andet år, men de kunne ikke finde ud af hvad der var galt med mig.

Så sendte de mig videre til Horsens, hvilket jeg faktisk er glad for, for hende jeg er ved er virkelig sød,
Jeg ved at hun ikke skal undersøge mig for ADHD, så må vi se om hun finder frem til at jeg lider af en personlighedsforstyrrelse. 
Jeg var inde på Sygehuset hjemmeside for at finde en oplysning, men fandt ikke det som jeg skulle, men fandt noget om de forskellige personlighedsforstyrrelser der er, hvilket man kan læse om her under:


Der er otte forskellige typer personlighedsforstyrrelser. De har hver har deres kendetegn og symptomer. De forskellige typer kan også være blandet, så man ser flere træk hos den samme person. 

●     Paranoid personlighedsforstyrrelse
●     Skizoid personlighedsforstyrrelse
●     Emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse
●     Dyssocial personlighedsforstyrrelse
●     Histronisk personlighedsforstyrrelse
●     Tvangspræget personlighedsforstyrrelse
●     Ængstelig personlighedsforstyrrelse
●     Dependent personlighedsforstyrrelse
Du kan læse mere om hver af personlighedsforstyrrelserne nedenfor.

De fleste af os kan genkende nogle af de personlighedstræk, der er beskrevet herunder. Men lider du af en personlighedsforstyrrelse, bliver trækkene så dominerende, at de har en negativ indflydelse på dit liv og din livskvalitet.

Fælles symptomer for alle typer af personlighedsforstyrrelser
Mennesker med personlighedsforstyrrelser har svært ved at fungere normalt i samfundet.
Lider du af en personlighedsforstyrrelse, kan det føles svært at leve et socialt liv med venner, familie, kæreste og kollegaer. 
Du mangler tillid til sig selv og andre, Du tror måske, at andre vil påvirke dig og bestemme over dig. 
Det kan være, at du allerede har haft det sådan, mens du var barn eller ung. Typisk får du det sværere og sværere, når du bliver voksen og skal have uddannelse, arbejde og familie.
Det kan føre til depressioner, angst, misbrug eller social isolation, hvis du ikke kommer i behandling. 

Symptomer på paranoid personlighedsforstyrrelse 
Hos mennesker med paranoid personlighedsforstyrrelse, mangler du i stor grad tillid til andre. Du har en negativ og mistroisk forestilling om, hvorfor familie, kollegaer eller venner handler, som de gør.  
Du kan have ret faste meninger og have svært ved at ændre synspunkter, fordi du ser det som et tegn på svaghed og sårbarhed. 
Du kan være meget jaloux i dit forhold til ægtefæller eller kærester. Du ser efter tegn på, at din kæreste eller andre vil snyde dig eller være i gang med en sammensværgelse.  
Du kan også have en overdreven følelse af selvværd og overlegenhed, der ses som arrogance eller en trang til at ydmyge andre. 
Den megen mistro og jalousi betyder, at du ofte føler dig vred og frustreret.

Symptomer på skizoid personlighedsforstyrrelse 
Lider du af skizoid personlighedsforstyrrelse. vil du være følelsesmæssigt kold og fjern. Du har svært ved at lade andre komme tæt på. 
Du virker måske rask, men når man lærer dig at kende, bliver det tydeligt, at du
  • ikke er god til at udtrykke følelser
  • mangler situationsfornemmelse
  • er ligeglad med ros eller kritik.
Du vil egentlig helst være alene og tænke på dine fantasier og tanker. På trods af dette savner du måske nærhed og samvær med andre mennesker.

Symptomer på emotionelt ustabile personlighedsforstyrrelse

Her findes to typer:
  • Impulsiv emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse
  • Borderline emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse
Lider du af impulsiv emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse, har du tendens til at handle uden at tænke over konsekvenserne. Du er stridbar, eksplosiv og har nemt ved at blive hidsig. Du har et ustabilt og lunefuldt humør. 
Lider du af borderline emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse, har du ikke en klar fornemmelse af, hvem du er.
Du er selvdestruktiv, stridbar og har intense og ustabile forhold til andre mennesker. Du vil helst ikke være alene, føler dig tom inden i - men har også svært ved at være tæt på andre både følelsesmæssigt og seksuelt.

Symptomer på dyssocial personlighedsforstyrrelse 
Lider du af dyssocial personlighedsforstyrrelse, er du mere eller mindre ligeglad med andre menneskers følelser. Typiske kendetegn er magtbegærlighed og ingen ansvarsfølelse og mangel på respekt for sociale normer. 
Du oplever måske samvær med andre som en kamp om indflydelse. Du mister hurtigt interessen for mennesker, hvis de ikke kan bruges til noget.  
Du er slem til at bortforklare problemer og kan virke aggressiv og bebrejdende.

Symptomer på histronisk personlighedsforstyrrelse 
Mennesker med histrionisk personlighedsforstyrrelse har en teatralsk adfærd.
Du dramatiserer og bruger overdrevne følelsesudtryk, der virker iscenesatte. Det betyder, at du virker overfladisk og ikke interesseret i detaljer. 
I dit følelsesliv er du ustabil og søger spænding og opmærksomhed. Det er vigtigt for dig at se godt ud og kunne tiltrække andre, og du vil gerne virke forførende.

Symptomer på tvangspræget personlighedsforstyrrelse 
Lider du af tvangspræget personlighedsforstyrrelse, har du en ekstrem sans for orden. Du er optaget af skemaer, systemer og detaljer, og du vil gerne kontrollere andre.  
Du kan næsten virke som en upersonlig “maskine”, fordi du er så perfektionistisk og nøjeregnende. 
Mennesker med tvangspræget personlighedsforstyrrelse kan virke stivsindede og ubøjelige. Du føler dig beskyttet af orden og regler.

Symptomer på ængstelig personlighedsforstyrrelse 
Lider du af en ængstelig personlighedsforstyrrelse, er det svært at klare ubehagelige situationer. 
Du har ikke lyst til at være sammen med andre, for du er bange for at blive afvist eller ydmyget. Du er måske også bekymret om din sikkerhed. 
Generelt føler du dig mindreværdig, ængstelig og anspændt. Du vil gerne accepteres.

Symptomer på dependent personlighedsforstyrrelse
Har du en dependent personlighedsforstyrrelse, vil du sikkert overlade beslutninger til andre. Du ligger under for de personer, du er afhængig af.

Du føler dig hjælpeløs og er bange for, at du ikke kan klare dig alene. Omkring dig er typisk dominerende mennesker, der træffer de dagligdags beslutninger.Ingen kommentarer:

Send en kommentar