torsdag den 16. oktober 2014

Drømmetydning

Jeg har igennem tinden haft mange mærkelige drømme, derfor kiggede jeg for nogle år siden efter noget om drømmetydning, det skulle ikke være for svært at finde ud af sin drøm, men det skulle kunne give bare lidt mening.
Der fandt jeg dette, jeg håber, at der er andre end mig der kan få brug af det:
Drømme tydning
Abe
En abe som optræder i en drøm er en besked til dig om at slippe dit indre legebarn løs. En drøm af denne art vil typisk forekomme i forbindelse med en travl og stresset periode.

Afbud
Den person som i en drøm melder afbud til f.eks. en fest eller en tur skal du nok ikke satse for meget på. Et afbud fra en person er nemlig et klart signal fra din underbevidsthed om, at du ikke bør gøre dig for store forhåbninger om at vedkommende er til at regne med.

Afsked
Hvis man har en drøm hvori man tager afsked med nogen eller noget, er det et signal om at man skal være mere opmærksom på den eller det, som man tager afsked med i drømmen.

Allé
Når man i drømme bevæger sig ned af en allé med træer på begge sider, er det udtryk for at man føler sig presset til at foretage nogle valg i tilværelsen som ikke er ens egne.

Arbejde
En drøm hvori man er på arbejde, skal tolkes som et signal om at man føler sig stresset, og at man derfor bør geare lidt ned.

Arkiv
Arkiver optræder oftest i drømme hos mennesker som prøver at fortrænge noget, og en sådan drøm skal derfor ses som et budskab om ikke længere at fortrænge fortiden. Drømmen vil sandsynligvis også rumme elementer, der viser hvilke ting fra fortiden der er tale om.

Avis
Hvis man drømmer at man læser i en avis er det tegn på at man ikke føler sig tilstrækkeligt informeret om ting som man burde have besked om, f. eks. i forbindelse med arbejde. Hvis man derimod drømmer at det er en anden som læser i en avis er det tegn på at man ikke selv er god nok til at informere om vigtige ting.

Bad
Hvis man drømmer at man er i bad er det sandsynligvis fordi man har samvittighedskvaler og at man derfor gerne vil have ”visket tavlen ren”.

Bange
Når man drømmer at man er bange skal det tolkes helt bogstaveligt som et signal fra underbevidstheden om at man har en angst for et eller andet som man skal se at få bearbejdet.

Betale
Det at betale er et udtryk for at man føler sig i gæld til nogen, uden at det behøver at være noget økonomisk. Typisk vil den person som man føler sig i gæld til optræde i drømmen som den person der modtager betalingen.

Bibel
Drømme hvori biblen indgår forekommer normalt hos personer som er i en periode i deres liv, hvor de har svært ved at overskue deres situation.

Bide
Har man en drøm hvori man bider, er det normalt tegn på at man har nogle aggressioner som man ikke kan komme af med. Drømmer man derimod at man bliver bidt af et dyr eller af en anden person, viser det at man føler sig presset eller truet.
                       
Bil
En drøm hvor man kører bil er et sikkert tegn på at man føler at man bevæger sig videre i livet i stedet for bare at stå stille. Hvis en kvinde drømmer at hun kører bil sammen med sin mand betyder det at hun føler sig tryg ved at han kan føre hende sikkert gennem livet.

Billede
Når man har en drøm hvor billeder eller fotografier indgår er det udtryk for at man ikke føler sig i tilstrækkelig kontakt med sine medmennesker.

Bjerg
Når et bjerg indgår i de tanker som underbevidstheden arbejder med når man sover, vil det ofte være et tegn på, at man søger nye udfordringer.

Blind
Hvis man drømmer at man er blind er det udtryk for at man har svært ved at finde sig til rette der hvor man bor.

Blomster
At drømme om blomster betyder at ens underbevidsthed er meget fokuseret på døden.

Blæst
Hvis man har en drøm hvori der er stærk blæst er det fordi man føler sig stresset i sin hverdag.

Bus
En drøm hvor man kører i bus er tegn på at man føler en stærk samhørighed med sine medmennesker. Hvis der er tale om en overfyldt bus betyder det dog i stedet at man ikke føler at man får nok opmærksomhed til daglig.

Bål
Se ild

Camouflere
Hvis man har en drøm der er noget som er camoufleret, viser det at man har et anstrengt forhold til den pågældende ting eller person. Hvis det er en selv der er camoufleret, er det tegn på at man har svært ved at finde sin identitet.

Campingvogn
En drøm som foregår i en campingvogn, vil typisk optræde hos personer som er i tvivl om hvorvidt de skal flytte eller blive boende.

Cigaretter
Det er ofte hos rygere at cigaretter dukker op i underbevidstheden, og det har som regel noget at gøre med et ønske om at holde op med at ryge.

Cykel
At drømme at man kører på cykel betyder at man trænger til mere frihed i sin hverdag. En sådan drøm forekommer normalt hos personer som ikke har så stor selvbestemmelse på deres arbejde.
 
Dej
En drøm hvor man ælter dej skal opfattes som en besked om, at man skal indse at man befinder sig i en situation hvorfra man ikke rigtig kommer videre.

Diamant
Når man har drømme som handler om diamanter, er det udtryk for at man har et ubevidst ønske, om at få mere stabilitet og tryghed i sit liv.

Drukne
At drømme at man er ved at drukne er udtryk for at man har svært ved at overskue sin situation. Hvis man drømmer at det er en anden der er ved at drukne er det tegn på at man ikke føler sig tilstrækkelig.

Due
Drømme hvori duer indgår optræder normalt hos mennesker som er romantisk anlagt. En sådan drøm afslører at man er ved at blive forelsket, og den person som man er forelsket i vil som regel også optræde i drømmen.

Dør
Hvis en åben dør optræder i en drøm er det et signal til dig om at der er nogle muligheder som du skal gøre brug af. Hvis der i stedet er tale om en lukket dør er det tegn på at du ikke skal gøre dig nogle forhåbninger. En sådan drøm vil normalt også indeholde nogle elementer som fortæller på hvilket område det er at du ikke skal gøre dig nogle forhåbninger.

Døv
At drømme at man er døv er udtryk for at man ikke føler sig tilstrækkeligt informeret om forhold som vedrører en selv.

Eksamen
Har man en drøm som handler om at man er til eksamen, er det udtryk for at man føler sig kontrolleret af sine omgivelser.

Eksplosion
Når en eksplosion optræder i en drøm, er det som regel fordi man har været udsat for en chokerende oplevelse kort tid forinden.

Elev
En drøm hvor man er elev i en skoleklasse skal tolkes som et råb fra underbevidstheden om at man i større omfang bør tage i mod de råd og vink som man får fra sine medmennesker.

Eng
En drøm hvori man går over en eng, er udtryk for at man er tilfreds med sin tilværelse, og derfor ikke skal sætte noget over styr.

Es
At drømme at man får et es i et spil kort, betyder at man føler sig overlegen i forhold til en eller flere personer. Den eller de personer vil som regel også medvirke i drømmen.

Evakuere
At drømme at man bliver evakueret fra et sted, afslører at man ikke føler sig godt tilpas det pågældende sted.

Fald
Hvis man drømmer at man falder er det tegn på at man ikke føler at man har kontrol over sin situation.

Familie                       
Når man drømmer at man er sammen med sin familie betyder det at man føler sig tryg, men hvis man drømmer at der er stridigheder i forbindelse med familien betyder det at man føler sig utryg.

Fiske
At have en drøm hvor man er ude at fiske, afslører at man ikke føler at man selv styrer sit liv.

Flugt
Hvis man drømmer at man er på flugt, viser det at man ikke har særlig stor tillid til sine medmennesker.
 
Fly
Når man drømmer om et fly er det tegn på at man har stor lyst til at rejse og opleve.

Flyve
Hvis man drømmer, at man kan flyve, er det udtryk for at man føler man har kontrol over tingene.

Fugl
Fugle optræder normalt i drømme hos personer med stor rejselyst, idet fugle symboliserer udlængsel. Drømme med fugle er meget udbredte i forårs- og sommermånederne hvor ferieperioden nærmer sig.

Fuldmåne
Drømme om fuldmåne viser at man føler sig utryg ved sine omgivelser. Der vil som regel være tale om en generel utryghed, men undertiden er det kun en enkelt person som det handler om, og personen vil i så fald også være med i drømmen.

Fængsel
En drøm hvori man sidder i fængsel, kan i forbindelse med drømmetydning tolkes som udtryk for, at man føler andre har overtaget kontrollen med ens liv.

Gave
Hvis man drømmer at man får en gave af et andet menneske, skal gaven ses som et symbol på at man føler, at vedkommendes har tillid til en. Hvis man selv giver en gave til en anden, viser det at man har stor tillid til den person som man drømmer at man giver gaven til.

Genere
At have en drøm hvor man bliver generet af nogen man kender, afslører at man har nogle aggressioner overfor vedkommende. Hvis man drømmer at man bliver generet af nogen som man ikke kender, viser det at man har nogle aggressioner overfor samfundet. Hvis man drømmer at det er en selv som generer andre, er det et signal om at man skal være mere hensynsfuld.

Gitter
Se hegn

Gravid
Hvis en kvinde drømmer at hun er gravid, har hun sandsynligvis et stærkt ønske om at stifte familie.

Guld
Guld symboliserer mange ting, men dog først og fremmest velstand. En drøm hvori guld indgår, skal derfor tolkes som et tegn på at man føler sig rig, hvilket ikke nødvendigvis behøver at være økonomisk, men lige så godt kan være menneskeligt.

Gæst
Hvis man har en drøm hvor man er gæst i en andens hjem, er det fordi man ubevidst føler at man står i gæld til vedkommende.

Hav
Havet optræder som regel i drømme hos personer som har stor lyst til at rejse. Enten fordi personen er kørt sur i sin hverdag og vil væk, eller fordi personen har stor eventyrlyst.

Hegn
Et hegn eller et gitter som optræder i en drøm er  næsten altid være tegn på at man føler afmagt i sin situation.

Helvede
Drømme om være kommet i helvede forekommer hos nogle mennesker fra tid til anden, og de skal tolkes som et signal fra underbevidstheden om at være mindre egoistisk.

Himmel
Himmelen er jo unægtelig forbundet med det hinsides, og en drøm hvor man kigger på himlen røber således at man ubevidst bekymrer sig om døden.

Hospital
Hvis man drømmer at man er indlagt på et hospital er det normalt tegn på at man føler at man har brug for hjælp, men hvis man derimod drømmer at man besøger nogen på et hospital viser det at man er et omsorgsfuldt menneske.

Hus
At drømme om at man befinder sig i et hus er udtryk for at man føler at man er i sikkerhed, men hvis derimod drømmer at man befinder sig uden for et hus, er det et tegn på at man også i overført betydning føler sig udenfor.

Ild
Drømme hvori der indgår ild er ofte forekommende hos personer som ikke føler sig trygge ved deres omgivelser.

Inde
En drøm hvor man står inde og kigger ud er tegn på at man bør være mere opmærksom på sine medmennesker og deres behov.

Jul
Juleaften står for glæde og menneskeligt nærvær og optræder derfor i ens drømme når man trænger til at være sammen med sine nærmeste.

Kirke
En drøm som foregår i en kirke skal tolkes som en påmindelse om at man bør være mere opmærksom på sine nærmeste.

Koldt
Hvis man i en drøm befinder sig på et koldt sted betyder det at man har nogle problemer som man trænger til at få talt ud om.

Kontor
Hvis man drømmer at man befinder sig på et kontor er det som regel tegn på at man føler sig fastlåst i nogle trivielle arbejdsmønstre.

Krig
Drømme om krig forekommer oftest hos mennesker som føler sig svigtet af omgivelserne. Den eller de personer som har svigtet vil som oftest medvirke i drømmen.

Kulde
Se koldt

Køre
En drøm hvori man kører, er et symbol på, at man har svært ved at følge med.

Larm
Larm forekommer i drømme hos personer som ikke føler at de får nok støtte og opbakning fra deres omgivelser.

Leg
Når man drømmer at man leger, er det typisk fordi man føler at man har for lidt indhold i sin hverdag.

Lim
Hvis man har en drøm hvori lim indgår, er det tegn på at man føler sig fastlåst og magtesløs.

Lugt
At drømme om dårlig lugt indikerer at man ikke har specielt meget tillid til sine medmennesker, mens det at drømme om en behagelig lugt er udtryk for det modsatte.

Læge
Hvis man drømmer at man bliver undersøgt af en læge, er det underbevidsthedens måde at fortælle at man bør bekymre sig mere om sit helbred.

Løbe
En drøm hvor man løber er udtryk for at man føler at man har svært ved at nå sine opgaver. Hvis man drømmer at man løber væk fra nogen eller noget er det tegn på at man føler sig utryg og usikker.

Lås
At drømme at man står foran en låst dør betyder at man ikke føler sig i stand til at føre sine drømme ud i livet.

Mad
Drømme som omhandler mad forekommer ofte hos kraftige personer hvor det skal tolkes som et budskab om at tabe sig. Når meget slanke personer drømmer om mad skal det i stedet tolkes som et budskab om at spise mere.

Male
At drømme at man maler et billede, indikerer at man har lyst til at sætte et personligt præg på de opgaver man udfører, f.eks. i forbindelse med et arbejde.

Musik
Hvis man drømmer at man lytter til noget god musik, skal det tolkes som et tegn på at man føler sig tilfreds med sin tilværelse. Drømmer man i stedet at man lytter til noget musik som man ikke bryder sig om, er det tegn på at man ikke har en glædelig og harmonisk tilværelse.

Nat
Når man drømmer at det er nat, har man sandsynligvis en form for skyldfølelse der er relateret til andre personer som indgår i drømmen.

Nål
Hvis man i en drøm stikker sig på en nål, viser det at ens underbevidsthed prøver at trænge igennem med et budskab om at man skal være mere forsigtig.

Palmer
Der findes indenfor drømmetydning symboler som i særlig høj grad signaler velvære og personligt overskud, og et af disse er palmer.

Paraply
At drømme at man går i regnvejr og holder en paraply over sig er tegn på at man føler sig i stand til at klare sine problemer selv, mens en drøm hvor man går under en andens paraply er tegn på at man føler at man har behov for hjælp.

Pas
En drøm hvori et pas indgår handler som regel om rejselyst, og vil som oftest være at betragte som et tegn på at man har brug for at komme lidt væk.

Piller
Piller er et af de drømmesymboler, som normalt tages som udtryk for, at man søger efter en nem løsning på et problem.

Plante
Planter er et tegn på det naturlige og frodige, og drømme hvor planter indgår, forekommer som regel hos mennesker som er i god balance med sig selv.

Præmie
At vinde en præmie i en drøm er et godt tegn som betyder at man føler at ens arbejdsindsats bliver bemærket og værdsat.

Rafle
At drømme at man rafler med terninger er udtryk for at man ikke føler at man selv har kontrollen med sin tilværelse.

Regne
Når man har en drøm hvor man regner nogle tal sammen er det besked fra underbevidstheden om at man har brug for at foretage noget planlægning.

Regnvejr
Regnvejrsdrømme forekommer ofte hos personer der er ved at komme fri af et parforhold. Regnen symboliserer at alt bliver vasket rent og at det derfor er tid til en ny start.

Ros
En drøm hvor man bliver rost viser at man er stolt over sig selv og sine gerninger.

Ryge
Hvis man drømmer at man ryger er det at betragte som et tegn på at man har svært ved at overkomme sine daglige pligter.

Røg
En drøm hvori man befinder sig på et sted med meget røg, indikerer at man føler sig ført bag lyset af en eller flere personer. Den eller de personer der er tale om vil normalt også indgå i drømmen.

Skole
Når man drømmer at man er elev i en skoleklasse er det et signal om at lytte mere til sine medmennesker. Hvis man drømmer at det er en selv som underviser skal det derimod tolkes som et signal om at man bør dele sin viden med andre.

Skov
At drømme at man er på skovtur er udtryk for at man er et harmonisk menneske som forstår at sætte pris på livet.

Sky
Se himmel

Skæg
At drømme at en person har skæg, kan i forbindelse med drømme tydning, tolkes som udtryk for at man tillægger vedkommende stor visdom.

Slange
En slange som optræder i en drøm, vil i forbindelse med drømmetydning tolkes som underbevidsthedens måde at fortælle, at man ikke stoler på sine omgivelser.

Slot
En drøm hvori der indgår et slot, vil normalt være udtryk for, at man er tilfreds med sin tilværelse.

Sne
At drømme at man går en tur i snevejr betyder at man føler sig ren og uskyldig og således kan stå inde for hvad man foretager sig, mens en drøm om at lege i sneen betyder at man ikke føler at man har nok tid til at være sig selv uden at tænke på pligter.

Solskin
At drømme at solen skinner kan i forbindelse med drømmetydning tolkes som udtryk for, at man føler man har støtte og medgang i livet.

Spejl
Spejlet er et drømmesymbol som fortæller, at de øvrige ting som indgår i drømmen skal ses i relation til en selv.

Sport
Det er som regel altid hos mennesker som enten dyrker meget sport eller slet ikke dyrker sport, at hjernen arbejder med dette, mens man sover. For den første gruppe er det blot udtryk for, at man er meget optaget af sport, mens det for den sidste gruppe ofte har noget at gøre med et ønske om at komme til at dyrke sport.

Syv
Tallet syv optræder ofte i drømme hos personer med en stærk intuition og skal tolkes som en melding fra underbevidstheden om at personen bør gøre brug af denne intuition i forbindelse med nogle aktuelle problemstillinger.

Sæbe
En drøm hvor man vasker sig med sæbe er tegn på at man ønsker at få renset ud i nogle ting – enten bogstaveligt eller overført. (se vaske)

Sår
Hvis man drømmer at man har et sår betyder det at man har nogle problemer som endnu ikke er tilstrækkeligt bearbejdet.

Taske
Når man drømmer at man går med en taske, afslører det at man har svært ved at overskue sine arbejdsopgaver. I en sådan drøm vil der som regel være noget i tasken, som er relateret til de arbejdsopgaver der er tale om.

Telefon            
Når man drømmer at man taler i telefon betyder det at man trænger til kontakt. Hvis man drømmer at en telefon ringer uden at blive taget er der stor sandsynlighed for at det er underbevidsthedens måde at fortælle på at man skal lytte mere til de mennesker som prøver at fortælle en noget.

Tog
Hvis man drømmer at man ser på et kørende tog betyder det at man føler sig efterladt og alene. Hvis man derimod selv sidder i toget er det tegn på at man er ved at give slip på noget som man måske ikke bør give slip på.

Tordenvejr
At drømme om tordenvejr vil i forbindelse med drømmetydning tages som udtryk for, at man føler tingene er ved at falde på plads.

Trafik
En drøm som foregår et sted hvor der er meget trafik skal ses som et tegn på at man ikke trives så godt i sin hverdag.

Tung
En drøm hvor man bærer på noget tungt er en klassisk drøm som er underbevidsthedens måde at fortælle at man ikke skal tage så mange opgaver på sig.

Tåge
At drømme at man befinder sig i tåge, betyder at man ikke føler sig tilstrækkeligt informeret om forhold som man bør vide besked om. En sådan drøm vil normalt også indeholde elementer som viser hvilke forhold der er tale om.

Ude
En drøm hvor man står ude og kigger ind er tegn på at man ikke føler sig tilstrækkeligt værdsat af sine medmennesker.

Uhyre
Når man har en drøm hvori der indgår et uhyre eller andre former for skræmmende væsener, er det som regel at betragte som en reaktion fra underbevidstheden på en ubehagelig oplevelse som man tidligere har haft.

Ur
Drømme hvori der indgår et ur er meget almindelige og skal tolkes som en påmindelse fra underbevidstheden om at man ikke bør spilde sin tid. I en sådan drøm vil der normalt også være et eller flere elementer som viser på hvilket område det er at man skal være opmærksom på tiden.

Vaske
At drømme at man vasker sig er tegn på at man ønsker at få renset ud i nogle ting – enten bogstaveligt eller overført. At drømme at man vasker noget tøj er tegn på at man har nok overskud til at klare tilværelsens små besværligheder.

Vende
Når man drømmer at man bevæger sig i en bestemt retning for derefter at vende om er det et signal om at man bør tage sin tilværelse op til revision.

Venner
At drømme at man er i selskab med sine venner er en klassisk drøm som fortæller at man føler sig elsket og respekteret - en sådan drøm er tegn på at man fungerer godt i hverdagen!

Vinde
Når man i en drøm vinder en præmie i et lotteri, skal det tolkes som et signal fra underbevidstheden om, at der kan være noget at vinde ved at tage en udfordring op. Udfordringens art vil normalt fremgå af andre elementer i drømmen.

Vissen
En vissen plante eller et vissent træ, er udtryk for håbløshed, og skal ses som et budskab om ikke at bruge tid og energi på noget som der alligevel ikke kommer noget ud af.

Vred
Hvis man drømmer at en person er vred, betyder det at man i det underbevidste er bange for at støde vedkommende.

Ælte
Se dej

Ætse
At drømme om syre el. lign. som ætser, betyder at man er utilfreds med sin tilværelse.

Ø
Hvis man drømmer at man befinder sig på en ø, vil man højst sandsynligt være i en periode hvor man føler sig afskåret fra sine omgivelser.

Øl
En drøm hvori man drikker øl, er udtryk for at man føler trang til at geare lidt ned og slappe af. Den slags drømme forekommer normalt i perioder med meget stress.

Øve
At drømme at man øver sig skal tolkes som et signal fra underbevidstheden om at man skal fortsætte tålmodigt med det som man er i gang med.

Å
Hvis man drømmer at man befinder sig ved en å, viser det at man har svært ved at gøre sine drømme til virkelighed.

Åben
At drømme om en åben dør, viser at man bør få øjnene op for en ny mulighed i sit liv. Hvilken mulighed der er tale om vil som regel være symboliseret ved andre elementer som indgår i drømmen.

Åbne
En drøm hvori man åbner en dør er et signal om at man bør gøre mere for sine medmennesker. Hvis man drømmer at det er en anden person som åbner døren er det et signal om at man skal være mere tilfreds med tilværelsen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar