søndag den 19. juli 2015

Engel eller djævle

Det kommer til at lyde som om jeg er idiot, men jeg tit en følelse af, at jeg har en god engel på min ene skulder og en virkelig ond djævle på min anden skulder, nogle gange bytter de plads, andre gange kæmper de for deres plads.

Englen får mig til at gøre alt det gode i livet, hjælper til at træffe de gode valg for mig selv og andre, at jeg bruger min sunde fornuft, at jeg snakker og opføre mig ordenlig over for andre, altså alt det gode ved livet.

Djævelen gør lige det modsatte, den er der for at ødelægge ens liv, den vil have at der sker skade på en og dem man holder af, den vil gøre alt for at man er trist, at man ikke opføre sig ordenligt og ikke snakker ordenlig over for andre.
Den fylder en med had, det kan være svært at komme af med den igen.

Så er der sikkert nogen der vil sige, at der ikke findes djævle og engle, men det gør der nok heller ikke på den måde der, men hvis man drejer det rundt, så det måske er bedre at forstå, så jeg vil lave to eksempeller, så det måske kan blive forstået på en anden måde.

Eksempel på Engel:
Et lille barn bliver født, forældre elsker barnet over alt på jorden, familie elsker barnet over alt på jorden, barnet vokser op med alt det medgang som man ønske sig, oplever ikke at være ensom, oplever ikke at blive mobbet.
Barnet slå sig måske og er lidt ked af det, men det går hurtig over, barnet klare sig rigtig godt i skolen, barnet er god til mange ting.
Barnet vokser op og høre andre fortælle at de ikke har det godt, men kan ikke helt forstår hvorfor andre har det dårligt.
Barnet der nu er en ung, høre om krig, ødelæggelser, osv, men kan måske ikke helt forstå at det kan ske i denne verden, for hvordan kan det ske, alt er jo godt, men ved at nogle ting kan man ikke styre, hvor andre ting kan man styre og påvirke.
Måske har barnet igennem sin opvækst mødt noget sorg og modstand, men barnet har fået hjælp til at takle det, måske ikke meget, fordi barnet altid har følt sig elsket.


Eksempel på Djævelen:
Et barn der bliver født ind i en familie, hvor det på overfladen virker til at alt er i den bedste orden, men under overfladen, er der måske vold, misbrug eller noget helt anden som er med til at påvirke barnet psyke i gennem opvæksten.
Barnet bliver måske mobbet i skolen, har enten ingen eller få venner, barnet er måske tit ked af det, men viser det ikke til nogen, barnet har måske ikke nogen at snakke med om sine følelser.
Barnet levet måske i en form for frygt, for hvad der kommer til at ske, hvis man ikke høre efter og gør hvad der bliver sagt.
Dette barn har måske fået skylden for noget som barnet ikke har gjort, men ingen troede på barnet, når barnet sagde, at det ikke var ham/hende der havde gjort det.
Der er måske blevet sagt mange gange til barnet, at barnet skal være ærlig, men når barnet så var ærlig, var der ingen der troede på det og der blev så sagt til barnet, at det ikke er i orden at lyve, når barnet så endelig lyver, så bliver barnet rost for at fortælle sandheden.
Barnet klare sig måske godt i skolen, men der er også en god chance at barnet ikke klare sig særlig godt i skolen.
Igennem barnet opvækst har barnet måske fået afvide, at barnet var elsket, men ikke lige så tit som barnet følte sig hadet og uønskede.
Prøv at forstille dig, hvor svært det kan være at blive en positiv voksen, hvis man har oplevet bare nogle eller flere af disse ting igennem sin opvækst.


Hvis man sammenligner de to børn, så vil den positive barn jo også automatisk have mere selvtillid og glæde, hvis barnet så er opdraget rigtig, så er barnet også venlig overfor alle, hvor djævelen måske har svært ved at være ærlig, at have tillid til andre, måske kæmper med at se de positive i livet.
Det jeg så mener med, at have en djævle og en engel på skulderne er, at man kan være noget så positiv omkring nogle ting, men ikke andre, man kan skifte humør fra den ene øjeblik til det andet, man har måske perioder hvor man er mega negativ, uden at man vil forklare det.
Man oplever måske at have dage, øjeblikke eller ting, hvor man ved at man burde gør/sige det på en måde, men gør/siger det på en anden måde, som måske ikke altid er så venlig som det burde være, eller man burde gør/sige noget, men gør det ikke.
Det er ikke fordi man er led, men det kan skyldes alt det onde man har oplevet i livet, som gør at man ikke altid gør det fornuftige.

Så hvis der er nogen, som synes, at jeg har gjort nogle dumme ting, eller kommer til det i fremtiden, så husk på, at jeg måske ikke har haft det let i min fortid, hvilket påvirker mine beslutninger, jeg arbejder på at blive mere positiv, men det har jo også noget med hvordan jeg oplever livet omkring mig, så I kan jo påvirke min udvikling i en enten positiv eller negativ retning.

Jeg vil opfordre jer alle til at bære over med andres små fejl, eller skal i hjælpe dem på en positiv måde til at ændre deres fejl, for ellers kommer det til at påvirke dem resten af livet.
Man skal jo huske, at man skal behandle andre, som man gerne selv vil behandles, men dog skal man lige tænke på at nogle mennesker har det måske svære end en selv.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar